(Madrid, Espanya)

BOA MISTURA

Boa Mistura (bona mescla en portuguès) és un equip multidisciplinari creat a Madrid i amb arrels en el graffiti. El col·lectiu entén l’art urbà com a una eina per a transformar el carrer i crear vincles entre les persones. L’objectiu de Boa Mistura és enviar missatges positius i inspiradors en diferents llengües i cultures, sentint una responsabilitat per la ciutat i el temps en què viuen.

Boa Mistura (buena mezcla en portugués) es un equipo multidisciplinar creado en Madrid y con raíces en el graffiti. El colectivo entiende el arte urbano como una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las personas. El objetivo de Boa Mistura es enviar mensajes positivos e inspiradores en diferentes lenguas y culturas, sintiendo una responsabilidad y respeto por la ciudad y el tiempo en el que viven.

Boa Mistura (bona mescla en portuguès) és un equip multidisciplinari creat a Madrid i amb arrels en el graffiti. El col·lectiu entén l’art urbà com a una eina per a transformar el carrer i crear vincles entre les persones. L’objectiu de Boa Mistura és enviar missatges positius i inspiradors en diferents llengües i cultures, sentint una responsabilitat per la ciutat i el temps en què viuen.


Recent Portfolios