(Valencia i Madrid, Espanya)

BYG

BYG neix entre València i Madrid com a suma de les trajectòries professionals de na Patricia Bolinches i el Sr. Garcia. L’empremta de BYG és la comunicació, el disseny, la il·lustració i el muralisme. El seu treball parteix de la reflexió i pretén connectar amb l’espectador/ usuari amb el doble joc de la metàfora, i sempre que es permeti, amb l’humor.

BYG nace entre Valencia y Madrid como suma de las trayectórias profesionales de Paticia Polinches y el Sr. García. BYG es comunicación, diseño, ilustración y muralismo. Su trabajo parte de la reflexión y pretende conectar con el espectador/usuario con el doble juego de la metáfora y en las ocasiones que lo permite, el humor.

BYG was created between Valencia and Madrid as the combination of the professional paths of Patricia Bolinches and Luis García. BYG’s imprint is communication, design, illustration and mural painting. Its work starts from reflection and aims to connect with the spectator/user through the dual play of the metaphor, and, wherever possible, with humour.


Recent Portfolios