(Brisbane, Australia)

FINTAN MAGEE

L’artista Fintan Magee va néixer a Austràlia en 1985, i des del 2007 es dedica a temps complet als seus murals figuratius, que l’han convertit en un dels representants del street art més coneguts al voltant del món.

A més de temes importants com el canvi climàtic, Magee sovint comenta temes socials a través del seu art com com la crisi de refugiats. Ha participat en diversos festivals d’art públic a Austràlia, així com en una gran quantitat de països al voltant del món.

El artista Fintan Magee nació en Australia en 1985, y desde el 2007 se dedica a tiempo completo a sus murales figurativos, que lo han convertido en uno de los representantes del street art más conocidos alrededor del mundo.

Además de temas importantes como el cambio climático, Magee a menudo comenta temas sociales a través de su arte como como la crisis de refugiados. Ha participado en varios festivales de arte público en Australia, así como en una gran cantidad de países alrededor del mundo.

Fintan Magee was born in Australia in 1985, and since 2007 she has dedicated herself to full-time figurative murals, making it one of the best-known street art representatives around the world.

In addition to important issues such as climate change, Magee often comments social issues through his art such as the refugee crisis. He has participated in various public art festivals in Australia, as well as in a large number of countries around the world.


Recent Portfolios