(Mataró, Espanya)

IVAN FLORO

Ivan Floro és un artista urbà pictòric que usa una pinzellada expressiva, i la combinació de color lluminosos i apagats, per realitzar peces potents alhora que properes.
Va començar a pintar amb sprays en fàbriques abandonades i en rieres, però en sentir-se limitat al nivell tècnic es va acostar al procediment acadèmic, aprenent dels grans mestres gràcies a Internet. Ivan ressalta procés de l’obra com a part principal del resultat final.

Ivan Floro es un artista urbano pictórico que usa una pincelada expresiva y la combinación de colores luminosos y apagados para realizar piezas potentes y al mismo tiempo cercanas.
Comenzó a pintar con sprays en fábricas abandonadas, pero al sentirse limitado a nivel técnico, se acercó al procedimiento académico, aprendiendo de grandes maestros gracias a Internet. Ivan resalta el proceso de la obra como una parte principal de su resultado final.

Ivan Floro és un artista urbà pictòric que usa una pinzellada expressiva, i la combinació de color lluminosos i apagats, per realitzar peces potents alhora que properes.
Va començar a pintar amb sprays en fàbriques abandonades i en rieres, però en sentir-se limitat al nivell tècnic es va acostar al procediment acadèmic, aprenent dels grans mestres gràcies a Internet. Ivan ressalta procés de l’obra com a part principal del resultat final.


Recent Portfolios