(Pollença, Espanya)

JOAN BENNÀSSAR

A la vorera de les platges, i fins i tot enrocats a dins la mar, trobam les escultures que les ones completaran.
Són figures majoritàriament femenines, unes deesses que dialoguen amb la natura i la mar, alhora que evoquen les civilitzacions mediterrànies antigues
Cada conjunt de l’obra «Ports d’alga marina» funciona com a síntesi de les distintes etapes de la seva carrera artística.

En la orilla de las playas e incluso enrocados en el mar, encontramos las esculturas que las olas completarán.
Son figuras mayoritariamente femeninas, unas diosas que dialogan con la naturaleza y el mar, a la vez que evocan a las civilizaciones mediterráneas antiguas.
Cada conjunto de la obra «Ports d’alga marina» funciona como una síntesis de las distintas etapas de su carrera artística.

Alongside beaches, and particularly positioned in the sea, we find the sculptures that the waves will complete.
They are mainly female figures, goddesses in dialogue with nature and the sea, which at the same time evoke ancient Mediterranean civilisations.
Each group in the work «Ports d’alga marina» (Ports of seaweed) is a synthesis of the different stages in his artistic career.


Recent Portfolios