(Palma, Espanya)

MARINA MOLADA

Els treballs de Marina treuen la fotografia al carrer. Ampliant el format de l’habitual fotografia a un marc a una fotografia de tota una façana. El canvi de format i d’entorn al que normalment veiem la fotografia aconsegueix dotar a la imatge d’una potència extraordinària, aconseguint que les històries que ens conten resultin molt més potents.

Los trabajos de Marina Molada sacan la fotografía a la calle. Ampliando el formato habitual de la fotografía en un marco a una fotografía de toda una fachada. El cambio de formato y de entorno en el que normalmente vemos la fotografía, consigue dotar a la imagen de una potencia extraordinária, consiguiendo que las historias que nos cuentan resulten mucho más potentes.

The work of Marina brings photography to the street, broadening the format of normal photography from a frame to a photograph of a whole façade. The change in the format and setting in which we normally see photography gives the images extraordinary potency, making the stories they tell us are much more powerful.


Recent Portfolios