(Tànger, Marroc)

MOHAMED L''GHACHAM

Els treballs de Mohammed L’ghacham combinen de manera única un llenguatge pictòric clàssic amb formats i tècniques més pròpies de l’art urbà. Aquesta dualitat dota les seves obres d’una gestualitat i un llenguatge molt especials. Habitualment parteix de fotografies vermiculars descontextualitzades per tal d’oferir un altre estatus a allò quotidià.

Los trabajos de Mohamed L’ghacham combinan de manera única un lenguaje pictórico clásico con formatos y técnicas más propias del arte urbano. Esta dualidad dota sus obras de una gestualidad y un lenguaje muy especiales. Habitualmente parte de fotografías vernaculares descontextualizadas para ofrecer otro estatus de lo cotidiano.

Els treballs de Mohammed L’ghacham combinen de manera única un llenguatge pictòric clàssic amb formats i tècniques més pròpies de l’art urbà. Aquesta dualitat dota les seves obres d’una gestualitat i un llenguatge molt especials. Habitualment parteix de fotografies vermiculars descontextualitzades per tal d’oferir un altre estatus a allò quotidià.


Recent Portfolios