(Cala Millor, Espanya)

SATH

Sath és un artista que empra elements figuratius per crear obres coloristes i amb un toc surrealista, a través de situacions o accions impossibles, però sense deixar de banda el missatge. Imatges de la vida quotidiana que es fonen i flueixen cap altres noves, creant un significat diferent. Persegueix la idea de la re-contextualització com a eina per dotar de noves significacions.

Sath és un artista que empra elements figuratius per crear obres coloristes i amb un toc surrealista, a través de situacions o accions impossibles, però sense deixar de banda el missatge. Imatges de la vida quotidiana que es fonen i flueixen cap altres noves, creant un significat diferent. Persegueix la idea de la re-contextualització com a eina per dotar de noves significacions.

Sath is an artist who uses figurative elements to create colourist works with a surrealist touch, through impossible situations or actions, but without neglecting the message. Images from everyday life which melt and flow into other new ones, creating a different meaning. He pursues the idea of recontextualisation as a tool to give new meanings.


Recent Portfolios