El Festival

 

Ca’n Picafort aposta per l’art com a eina de transformació i crea el Saladina Art Fest.

El festival fomenta la cultura i la identitat local per tal de modificar les façanes de grans dimensions en obres d’art públic. Aquesta iniciativa suposa un valor afegit pel poble, conferint-li un nou caràcter i reforçant els vincles entre l’entorn i els seus residents.

Any rere any el Saladina reuneix artistes d’arreu del món i es converteix en punt de trobada i centre de creació d’Art Contemporani. És un esdeveniment íntim on quatre artistes convidats creen una petita família i conviuen durant set dies amb els residents. Sopars i converses a la fresca en la intensa tasca del muralisme.

El Saladina conclou amb un ventall d’activitats culturals que inclouen des de música i Teatre, fins a mostres d’art, tallers o trobades educatives per a infants.

Ca’n Picafort apuesta por el arte como herramienta de transformación y crea el Saladina Art Fest.

El festival fomenta la cultura y la identidad local modificando las fachadas de grandes dimensiones en obras de arte público. Esta iniciativa supone un valor añadido para el pueblo, confiriendo un nuevo carácter y reforzando los vínculos entre el entorno y sus residentes.

Año tras año el festival Saladina reune artistas de todo el mundo y se convierte en un punto de encuentro y centro de creación Arte Contemporáneo. Es un acontecimiento íntimo dónde cuatro artistas invitados crean una pequeña familia y conviven durante siete días con los residentes.

El festival concluye con diversas actividades culturales durante el fin de semana, conciertos, teatro, muestras de arte, y talleres educativos para los más pequeños.

 

Ca’n Picafort has opted for art as a tool for change and has created the Saladina Art Fest.

This festival promotes local culture and identity to turn large façades into public works of art. This initiative is an added value for the town, giving it a new character and strengthening the links between the setting and its residents.

Every year, Saladina brings together artists from all over the world and becomes a meeting point and centre of creation for contemporary art. It is an intimate event where four guest artists create a small family, living alongside the residents for seven days, enjoying dinners and conversations outdoors in the intense task painting murals.

Saladina concludes with variety of cultural activities, ranging from music and theatre to art exhibitions, workshops and educational events for children.